پسر 16 ماهه ام بالافاصله پس از این که ناراحت می شود، سرش را به دیوار می کوبد و گریه می کند. این کار طبیعی است یا نشانه ابتلا به اوتیسم؟