چنانچه کودک شما سرماخورده است و هر یک از علائمی که در ویدیو ذکر میشود را دارد با پزشک او تماس بگیرید...