گاهی اوقات بیضه های نوزاد هنگام تولد به سمت کیسه بیضه پایین نمی آیند که به این عارضه نهان بیضگی می گویند