The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

تحکیم رابطه پدر و فرزند با هورمون عشق!

یافته های تازه نشان می دهند، اکسی توسین - هورمون عشق - نقش اساسی در برقراری و تحکیم رابطه پدر و فرزند ایفاء می کند.

دکتر جیمز ریلینگ، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه آتلانتا گفت:" یافته های ما نشان می دهند، افزایش ترشح هورمون اکسی توسین در بدن پدران انگیزه لازم برای مراقبت از کودک و برقراری ارتباط با او را ایجاد می کند. تجزیه و تحلیل اسکن های ام آر آی پدرانی که از افشانه های درون بینی هورمون اکسی توسین استفاده کردند نشان داد، فعالیت مغز پدران پس از نگاه کردن به عکس فرزندان شان افزایش یافته است. "

او افزود:" هورمون اکسی توسین در ایجاد و تحکیم پیوندهای اجتماعی میان پدران و فرزندان و کنترل و درمان افسردگی پس از زایمان مردان نقش مهمی ایفاء می کند. "

کارشناسان باور دارند، وجود ارتباط عاطفی عمیق میان پدر و فرزند خطر ابتلاء کودک به بیماری و مرگ و میر او را به شدت کم و مهارت های روحی روانی و اجتماعی کودک را تقویت می کند.

پروفسور چزاره براتیزو، استاد رشته عصب شناسی دانشگاه هاروارد نیز که سال ها در این زمینه مطالعه کرده معتقد است:" برای پی بردن به علت اصلی حضور گسترده برخی از پدران در فرآیند رشد کودک به زمان زیاد و تهیه تصویری روشن و واضح از فعالیت اعصاب مرکزی مغز نیاز است."

منبع: healthday