The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

پیشگیری از آسم با پرهیز از سیگار

یافته های تازه نشان می دهند، در ایالت هایی که قوانین ممنوعیت دود کردن سیگار در اماکن سر پوشیده اجرا می شود، کودکان کمتری به درمان های اورژانسی آسم نیاز پیدا می کنند. 

آمارها نشان می دهند، مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان ها به دلیل بروز حملات آسم در 20 ایالتی که قوانین ممنوعیت دود کردن سیگار در رستوران ها، کافه ها و ... اجرا می شود دست کم 17 درصد کاهش یافته است.

دانشمندان مرکز درمانی دانشگاه شیکاگو، تاثیر اجرای قوانین ممنوعیت مصرف سیگار در اماکن سر پوشیده بر حفظ تندرستی ریه کودکان را تایید نمی کنند، اما باور دارند اجرای این قانون در پیشگیری از تشدید بیماری آسم تاثیر گذار است.

پروفسور ترزا شیرمن، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه شیکاگو و سرپرست این مطالعه گفت:" مقایسه یافته های ما با نتایج پژوهش های گذشته نشان می دهند، وضع و اجرای قانون ممنوعیت دود کردن سیگار در اماکن سر پوشیده، بهداشت عمومی را ارتقاء می دهد. "

او افزود:" کودکان موقعیت منحصر به فرد و کنترل اندکی بر اطراف شان دارند. یافته های این مطالعه نشان داد، قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض دود دست دوم سیگار در اماکن عمومی سر پوشیده - رستوران، سینما و ... - تاثیر قابل توجهی بر تشدید بیماری آسم می گذارد. "

راه های هوایی افرادی که از بیماری آسم رنج می برند، متورم و نازک است و باعث بروز سرفه، خس خس و تنفس کوتاه می شود.

بر اساس آماری که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا منتشر کرده، هفت میلیون کودک آمریکایی از بیماری آسم رنج می برند و دود سیگار علایم و نشانه های آن را تشدید می کند. 

منبع: foxnews