The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

تغییر چهره نوزاد با نوشیدن الکل در دوران بارداری

یافته های تازه نشان می دهند، نوشیدن الکل در دوران بارداری می تواند چهره نوزاد را تغییر دهد.

محققان پس از تجزیه و تحلیل تصاویر 415 کودک یک ساله دریافتند، تغییرات ایجاد شده در بینی، چشم ها و لب های این کودکان با نوشیدن الکل توسط مادران شان در دوران بارداری ارتباط دارد.

نوشیدن الکل در کل دوران بارداری - به خصوص سه ماهه اول - باعث تغییر چهره نوزاد می شود.

پژوهشگران با استفاده از نرم افزار تصویر برداری سه بعدی پیشرفته چهره نوزادانی که مادران شان در طول دوران بارداری الکل نوشیده بودند را با چهره کودکانی که مادران شان چنین نکرده بودند را مقایسه کرده و دریافتند، چهره نوزادانی که مادران شان الکل نوشیده بودند 70 هزار بار با چهره سایر نوزادان متفاوت است.

کارشناسان معتقدند، حتی نوشیدن مقادیر بسیار اندک الکل - چند هفته یک بار - در طول دوران بارداری نیز باعث تغییر چهره نوزادان می شود.

دکتر جین هالیدی، استاد مدرسه پزشکی دانشگاه نیویورک و سرپرست این مطالعه گفت:" هنوز نمی دانیم تغییرات اندک چهره کودکان - بینی کوتاه تر و رو به بالا، چشم های کوچک تر و لب بالایی نازک - که معمولا با سندرم الکل جنینی و اختلالات رفتاری همراه است با رشد و نمو آنها مرتبط است یا نه "

مطالعه بیشتر:

1- به خطر افتادن سلامت فرزند با نوشیدن الکل توسط پدر

2- پرهیز از مصرف الکل و سیگار

3- زندگی ناسالم قدرت باروری را کم می کند

منبع: independent