The chronograph is started when the event is seen and stopped when it is heard. The chronograph seconds hand indicates the distance from the event on the telemetric scale. Telemeter: on account of most replica watches using a telemeter scale, best rolex replica Three different views from three different continents on the finalists in the Chronograph category at this years Grand Prix d . Audemars Piguet Replica Uk omegasphereco uk.

درمان کاهش مایع آمنیوتیک

کاهش مایع آمنیوتیک مشکلی است که در دوران بارداری بروز می کند. دانشمندان و پزشکان تاکنون درمان مشخصی برای این مشکل نیافته اند. اما با روش هایی برای افزایش میزان این مایع ابداع شده که در برخی از موارد موثر هستند.

مایع آمنیوتیک در دوران بارداری به رشد و نمو و حرکت جنین کمک کرده و مانع آسیب دیدگی اش می شود. این مایع بند ناف را میان جنین و دیواره رحم نگاه می دارد. همچنین، با استفاده از این مایع می توان میزان ادرار کردن جنین و رشد و نمو او را سنجید.

عوامل متعدد از جمله زمان بارداری، سن و سلامت مادر و تندرستی جنین در کاهش میزان مایع آمنیوتیک موثر هستند. سایر عوامل موثر عبارتند از:

  • پاره شدن کیسه آب
  • جدا شدن بخشی از جفت از دیواره داخلی رحم پیش از زایمان
  • ابتلا مادر به بیماری های حاد مثل پر فشاری خون و ...
  • مصرف کردن داروهای خاص ( داروی مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین )
  • بروز بیماری های حاد در جنین ( نارسایی ژنتیک یا رشد محدود )

بهترین و ایمن ترین روش درمان کاهش مایع آمنیوتیک در هفته های 36 و 37 بارداری زایمان است. اگر این مشکل پیش از هفته 36 بارداری نمایان شود، پزشک پس از بررسی تندرستی جنین با استفاده از سونوگرافی توصیه ها (نوشیدن آب و ... ) و روش درمانی مناسب را ارائه و انتخاب خواهد کرد.

اگر مایع آمنیوتیک هنگام زایمان کم شود، پزشک ممکن است با تزریق مایع مشکل را رفع کند.

کاهش میزان مایع آمنیوتیک در دوران بارداری مشکلی جدی است. شما می توانید نگرانی تان درباره تاثیر بروز این مشکل بر سلامت فرزندتان را با پزشک متخصص زنان و زایمان یا ماما در میان بگذارید.

مطالعه بیشتر:

1- ارزیابی حجم مایع آمنیوتیک

منبع: mayoclinic