دکتر کاندولیزا رشفورد، پزشک متخصص زنان و زایمان مرکز درمانی دانشگاه لیدز: