سوالات متعدد ذهن بانوان که برای بچه دار شدن برنامه ریزی می کنند یا باردار هستند را مشغول می کند. در این نوشتار پاسخ های دکتر راشن راج، پزشک متخصص زنان و زایمان مرکز درمانی رونالد ریگان به به چهار سوال مهم مطالعه می کنید.