از لثه در دوران بارداری بیشتر بدانیم

از لثه در دوران بارداری بیشتر بدانیم

از آنجایی که هورمون پروژسترون باعث نرم شدن بافت لثی می شود بنابراین هنگام مسواک زدن احتمال خونریزی آنها وجود دارد در نتیجه احتمال عفونت نیز افزایش می یابد

منبع : نی نی +